ვარცლი-ცომის მოსაზელი ხის ჭურჭელი
ვინცხ – (გურიაში) ვიღაც